Les 4.4 | Lekker (vrij) lezen

Tijdsinvestering: Les 5 minuten | Opdracht 5 minuten

Lezen. Het derde deel uit de leescyclus lijkt heel vanzelfsprekend als je met lezen bezig bent, maar kan voor leerlingen en misschien ook voor jouzelf best een uitdaging zijn.

Aanvulling naar aanleiding van nieuwe inzichten en onderzoek:u00a0

Vanaf 15 minuten heeft vrij lezen een positief effect, maar in een ideale situatie lezen leerlingen iedere dag minimaal 30 minuten. Dit heeft namelijk het meeste effect. Bij 10 minuten lezen zijn leerlingen over het algemeen vooral bezig met het pakken van hun boek, uitstellen om te beginnen met lezen, bedenken waar ze ook al weer waren gebleven en als ze dan eindelijk lezen, is de tijd voorbij.

Nu begrijp ik dat het een flinke tijdsinvestering is om jouw leerlingen iedere les minimaal 30 minuten te laten lezen, zeker als de contacturen onder druk staan door personeelstekorten, maar ik wil je deze kennis toch meegeven. Wellicht vind je er samen met je collega’s en/of de schoolleiding ruimte voor om op deze manier te investeren in de leesvaardigheid en het leesplezier van je leerlingen.u00a0

Bronvermelding

Iris Kamp, Janneke de Jong-Slagman en Peter van Duijvenboden (2019). Jeugdliteratuur en didactiek. Handboek voor vo en mbo. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Dera, Jeroen. (2023, 16 januari)u00a0Tien minuutjes lezen? Dweilen met de kraan open. Didactiek Nederlands.u00a0Geraadpleegd op 26 april 2023 van https://didactieknederlands.nl/de-kwestie/2023/01/tien-minuutjes-lezen-dweilen-met-de-kraan-open/

Renaissance. (2018, 23 januari).u00a0Daily reading practice and the magic of 15 minutes. Geraadpleegd op 26 April 2023 van https://www.renaissance.com/2018/01/23/blog-magic-15-minutes-reading-practice-reading-growth/

Opdracht

  1. Op welke manier ga jij tijdens jouw lessen (meer) ruimte maken voor vrij lezen?
  2. Alle vakken profiteren ervan als de leesvaardigheid van leerlingen groeit. Welke mogelijkheden zie jij om dit met je collegau2019s te bespreken
  3. Welk voorstel zou jij bij collegau2019s en directie neer willen leggen om meer ruimte te maken voor vrij lezen?u00a0