Les 4.1 | De Leescyclus

Tijdsinvestering: Les 3 minuten

Hoe zet je jouw kennis over de leesvoorkeuren van je leerlingen en de geschikte titels in de praktijk in? Daarvoor doorloop je een aantal vaste stappen, zodat er een positieve leesspiraal ontstaat. Een nuttig model daarbij is de leescyslus. Dit is een wetenschappelijk onderbouwd model uit het handboek Jeugdliteratuur en didactiek dat handvatten geeft om jongeren aan het lezen te krijgen.

De Leescyclus

Bij de leescyclus staat de leerling (de lezer) centraal. Jij hebt hier de rol van helpende volwassene. De fasen in deze cyclus volgen elkaar eindeloos op, terwijl jij de leerling helpt om zich verder te ontwikkelen op het gebied van literaire competentie, maar ook op persoonlijk vlak.

De vier fasen zijn:u00a0
1. Inspireren
2. Kiezen
3. Lezen
4. Verdiepen

In de volgende lessen kijken we steeds naar u00e9u00e9n fase, leer je wat jouw rol in die fase is en geef ik voorbeelden van manieren waarop jij die fase kunt invullen. Er is een belangrijke rol weggelegd voor jou als docent en met de handvatten uit de vorige modules u00e9n jouw enthousiasme, zullen het leesplezier en de leesmotivatie in jouw klas zeker stijgen.

u00a0

Bronvermelding

Iris Kamp, Janneke de Jong-Slagman en Peter van Duijvenboden (2019). Jeugdliteratuur en didactiek. Handboek voor vo en mbo. Bussum: Uitgeverij Coutinho.