Les 3.4 | Het belang van een actueel aanbod

Tijdsinvestering: Les 3 minuten | Opdracht 45 minuten

Zoals je inmiddels wel door hebt, vind ik het belangrijk dat jij zelf ook de boeken leest die je je leerlingen aan zou kunnen reiken. Daarvoor is het belangrijk het actuele aanbod bij te houden, zodat je aan blijft sluiten bij de leesvoorkeuren van jouw leerlingen.u00a0

Aarzelende en minder vaardige lezers hebben vooral behoefte aan verhalen die zich afspelen in de eigen leefwereld en waarin leeftijdsgenoten een rol spelen. Daarnaast kunnen zij ook interesse hebben in fantasiewerelden. Wil je ervoor zorgen dat leerlingen zich herkennen in een verhaal en de personages, dan is het jammer als zou2019n verhaal verouderd is, want dat zorgt direct voor een afstand tussen de lezer en het verhaal. Een verhaal waarin bijvoorbeeld nog expliciet smsu2019en gezegd wordt, spreekt leerlingen veel minder aan.

Een auteur die altijd heel goed weet aan te sluiten bij de belevingswereld en actualiteiten is Caja Cazemier. Roes is een van haar boeken enu00a0gaat over het gebruik van lachgas. Het spreekt veel jongeren aan, maar op het moment dat er iets anders voor deze drug in de plaats komt, kunnen ze zich hier minder goed in vinden.

Natuurlijk zijn er ook verhalen die tijdloos zijn en langere tijd gelezen kunnen worden, die spelen zich vaak af in fantasiewerelden zoals Harry Potter, De Grijze Jager of Koning van Katoren.

Wees je bewust van het belang van actuele verhalen, vooral voor leerlingen die weinig leeservaring hebben. Je wilt ze niet afschrikken met een verhaal dat voor hun gevoel uit het stenen tijdperk komt, terwijl ze op zoek zijn naar herkenning.u00a0

Opdracht

  1. Ga voor jezelf na met welke boeken jij in je lessen werkt. Welke titels zijn in het lokaal aanwezig of bespreek jij regelmatig. Maak hier een lijstje van.
  2. Bekijk per titel of die mogelijk verouderd is of nog goed aansluit bij de belevingswereld van jongeren. Wees kritisch!
  3. Zijn er boeken waarvan je nu besluit dat je ze leerlingen met leesweerstand niet meer aanreikt of die je helemaal niet meer wilt tippen?
  4. Welke boeken tip je juist wel?