Les 2.1 | Jongens versus meisjes

Tijdsinvestering: Les 5 minuten
Bronvermelding

Stichting Lezen (2014). Leesverschillen tussen jongens en meisjes: aangeboren of aangeleerd? Stichting Lezen, Amsterdam.

Stichting Lezen u2013 Leesmonitor (2022).Meisjes vinden lezen leuker.https://www.lezen.nl/onderzoek/meisjes-vinden-lezen-leuker/ (Laatst geraadpleegd: 02-02-2022).

Stichting Lezen u2013 Leesmonitor (2022). Meisjes lezen vaker en deels andere boeken dan jongens. https://www.lezen.nl/onderzoek/meisjes-lezen-vaker-en-deels-andere-boeken-dan-jongens/ (Laatst geraadpleegd: 02-02-2022).

Stichting Lezen (2020). De doorgaande leeslijn. De leesontwikkeling van 0-20 jaar. Amsterdam: Stichting Lezen.