Les 1.5 | De kracht van verwachtingen

Tijdsinvestering: Les 5 minuten | Opdracht 5 minuten

Extra toelichting bij de video:

Met deze video wil ik je bewust maken van de invloed van jouw verwachtingen op de resultaten van je leerlingen. Dat ik aangeef dat ik er in eerste instantie vanuit ga dat iedere leerling een lezer kan worden, is mijn waarheid totdat het tegendeel bewezen is. Je zult simpelweg niet van alle leerlingen lezers kunnen maken, maar ik wil ze wel een eerlijke kans geven om dat te kunnen worden.u00a0

Bronvermelding

Rutger Bregman (2019). De meeste mensen deugen. De Correspondent.

Rutger Bregmam (2016). Waarom theedrinken met terroristen niet slap, maar juist moedig en slim is. https://decorrespondent.nl/5292/waarom-theedrinken-met-terroristen-niet-slap-maar-juist-moedig-en-slim-is/203450940-b178bd4e (Laatst geraadpleegd: 02-02-2022).

Opdracht

  1. Ga bij jezelf na hoe jij denkt over de leesmotivatie en leesvaardigheid van je leerlingen.
  2. Hoe kun jij de kracht van verwachtingen persoonlijk inzetten?