Les. 1.4 | Inventarisatie

Tijdsinvestering: Les 2 minuten | Opdracht 15 minuten

Voordat we gaan kijken hoe jij kunt bijdragen aan meer leesplezier en leesmotivatie bij je leerlingen, is het goed om te kijken naar je vertrekpunt. Ik ga ervan uit dat je op dit moment ook al aandacht besteedt aan lezen en er is een grote kans dat je daar met de kennis uit deze training op kunt aanhaken.

In de opdracht bij deze les ga je in kaart brengen wat je nu al doet en hoe dit bevalt. Dit vormt de basis waarop je verder kunt gaan bouwen.

Opdracht

Wat doe jij nu al om het leesplezier en de leesmotivatie van je leerlingen te vergroten?

  1. Hoe vaak besteed jij aandacht aan het lezen van fictie? En op welke manier doe je dit?
  2. Kijk naar wat nu al goed werkt. Wat zou je willen behouden? En waar zou je graag verbetering in willen zien?
  3. Tot slot: wat vind je het leukste om te doen? Jouw enthousiasme werkt aanstekelijk. Wat jij leuk vindt om te doen, mag een prominente plaats krijgen binnen jouw lessen.