Les 1.1 | Waarom zijn leesplezier en leesmotivatie belangrijk?

Tijdsinvestering: Les 5 minuten | Opdracht 5 minuten
Bronvermelding

Stichting Lezen (2020). De doorgaande leeslijn. De leesontwikkeling van 0-20 jaar. Amsterdam: Stichting Lezen.

Mol, S.E. & Bus, A.G. (2011). To read of not to read: A meta analysis of print exposure from infancy to early adulthood. Psychological Bulletin.

Opdracht

  1. Wat betekent leesplezier voor jou?
  2. Hoe ziet dit eruit?
  3. Wanneer krijg jij zin in lezen? En wanneer juist niet?